Ny E6 Nordkjosbotn – Storfjord grense

Kampen for å unngå rasering av bygda vår

  

Kort historikk    Detaljert historikk

 

Database

Sortert på dato    Sortert på kilde

 

Innspill fra "Veimøtet"

Merknader til forslag planprogram

Forslag til løftet veilinje

Siste utkast til hevet alt. 3 (hele veglinja)

Veglinja Bjørnbåsen - Ruud (sammenligning av traséer)

Notat arealregnskap Alt. 2 vs. Alt. 3

 

OFFENTLEG ETTERSYN OG HØYRING AV  ENDRINGSFORSLAG 3A

Høyring, endringsforslag 3A

Planbeskrivelse

Opprinnelig oversiktkart

Plankart alternativ 3A

 

         Presentasjon folkemøte 10. mars

 

Mail fra SVV til FMTR  Vedlegg

Fylkesmannen innvilget utsettelse

Plan og bygningsloven §§11-7 og 11-8

 

Merknader fra beboerne

Merknader fra Alexander Midtbø

Merknader fra Balsfjord FRP   Vedlegg

Merknader fra Emil Sjøthun

Merknader fra DMF

Merknader fra Liv Bakkevold   Vedl.01  02  03

Merknader fra NLF

Merknader fra TFK

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen

Innsigelse fra NVE

MERKNADSBEHANDLING!

 

Kopi av saksframlegg til formannskapsmøtet 3. sept. 2014

(Kommunestyret skal behandle dette 17. sept. 2014

 

Tilbakemelding eller spørsmål (e-mail)