Ny E6 Nordkjosbotn – Storfjord grense

Kampen for å unngå rasering av bygda vår

  

På grunn av plassproblemer

er hele databasen flyttet.

OBS - den er lagt tilbake igjen - se nederst på sida - OBS

Jeg regner saken som avgjort

i og med at kommunestyret i møte 17. sept. 2014

fulgte rådmannens innstilling og gikk inn for alt 3A

Kopi av saksframlegg

 

Skulle det fortsatt være behov for

å lete i dokumentene, send meg en E-post

 

Da skulle det være klart for vegvesenet til å starte detaljplanleggingen.

I den forbindelse bør vi også samarbeide og stå sammen for å stille sterkere.

 

Øvergård 18. sept 2014

Torbjørn Borge

 

...--*--...

 

I forbindelse med orienteringsmøtet på Gjestestua 15. juni er de gamle dokumentene lagt tilbake igjen.

Det er langt over 1000 sider så dette tar litt for stor plass.

Jeg vet derfor ikke hvor lenge jeg kan ha det tilgjengelig på webben.

Interesserte kan få brent en CD med samme innholdet når som helst ved å kontakte meg.

 

Enkelte har tatt seg den tanke at noen her har arbeidet for å få alt. 3A.

Det riktige er at vi har vært mot at veien skulle gå mellom husene og dele bygda i to.

Alt 2 hele tiden har vært førstevalget men at 3A til slutt ble regnet som bedre enn 3 da alt. 2 toget var skrinlagt.

 

De gamle dokumentene ligger her.

 

Presentasjonen til Kjell Grønsberg finner du her

 

Detaljregulering: varsel og merknader

 

Torbjørn