Dokumentene som ble vist av Kjell Grønsberg på møtet den 17. juni 2015:

 

Endringsforslag kommunedelplan E6 Nordkjosbotn-Storfjord grense

Konsekvensutreiing landskap, alt. 3A

Risikoanalyse, alt. 3A

Skredfarevurderingar, NGI

Støysonekart

Vedlegg, Plankart Alt. 3A Endringsforslag