Detaljregulering E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense

Varsel ble sendt 11. mai.2015 til alle berørte husstander

Innkomne merknader:

Merknader fra Fylkesmannen
Merknader fra NVE
Merknader fra Balsfjord kommune
Merknader fra Troms fylkeskommune

Flere merknader vil bli lagt til med det første!

Kjell Grønsberg fortalte på telefon i dag at

det hadde vært stopp i detaljreguleringen

sist høst grunnet mannskapsmangel.

Utover våren ville det bli holdt 4 avgrensede møter

i stedet for ett stort møte for hele traséen

Møtene vil bli fordelt slik:

Nordkjosbotn til kryssing ved Heimly

Kryssing til Bjørnbåsen

Bjørnbåsen til Øvergård

Øvergård til Storfjord grense

Øvergård 28. januar 2016

Torbjørn Borge